Новости

Налог на недвижимое имущество: ответы налоговиков на вопросы с «горячей линии»

26.10.2020 / 15:50

Нещодавно відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» начальника відділу адміністрування місцевих податків і зборів ГУ ДПС у Дніпропетровській області Наталії Садики на тему «Нарахування, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».


Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості (їх частки), що тимчасово не використовуються у господарській діяльності суб’єкта господарювання у зв’язку з реконструкцією, простоєм тощо? 

ПКУ не містить норм щодо припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності суб’єкта господарювання, але тимчасово не використовуються у його діяльності у зв’язку з реконструкцією, простоєм тощо, тому за такі будівлі податок сплачується на загальних підставах. 

Суб’єкт господарювання має у власності недобудовану будівлю торговельного комплексу (готовність 90 %). Чи нараховується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Податок), на об`єкт незавершеного будівництва ? 

Відповідно до пп. 266.1.1 ст. 266 ПКУ платниками Податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Об’єктом оподаткування Податком є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (підпункти 266.1.1 та 266.2.1 ст. 266 ПКУ). 

Права власності підлягають державній реєстрації (п. 1 ст. 4 Закону України від 01.07.2004 р. № 1952 IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — Закон). 

Для об’єктів незавершеного будівництва передбачено окрему процедуру державної реєстрації прав (статті 4 та 27Закону). 

У разі проведення державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об'єкт незавершеного будівництва, відповідний розділ та реєстраційна справа щодо об'єкта незавершеного будівництва закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту. 

Записи про речові права та їх обтяження щодо об’єкта незавершеного будівництва переносяться до розділу Державного реєстру прав, відкритого для новоствореного об'єкта (п. 4 ст. 14 Закону). 

Отже, в розумінні Закону об’єкт незавершеного будівництва не вважається об'єктом нерухомого майна. 

Таким чином, у разі якщо у Реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на об'єкт незавершеного будівництва з відкриттям розділу як на об'єкт незавершеного будівництва, то таке майно не є об'єктом оподаткування Податком. 

Промислове підприємство частину будівель надає в оренду іншим суб’єктам господарювання. Що є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Податок) у разі надання в оренду частки об'єкта нерухомості? 

Змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі  — Закон) до п. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ, з об'єктів оподаткування податком виключено будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі — Класифікатор), що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B — F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. 

Якщо підприємство та приналежне йому нерухоме майно відповідає умовам, визначеним п. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ, то у разі надання ним приміщень як частини будівлі в оренду обов'язок з нарахування податкових зобов'язань з Податку виникає тільки в частині наданої в оренду площі. 

Суб’єкт господарювання згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником об'єкта нерухомості «фотогальванічна електростанція», складові якого відповідно до Декларації про готовність до експлуатації об'єкта (далі — Декларація) належить до підкласу 2302.4 «Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії» класу 2302 «Споруди підприємств електроенергетики» розділу 2 «Інженерні споруди» Державного класифікатора будівель та споруд . Чи виникають у нього податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Податок) на об'єкти нерухомості — складові частини фотогальванічної електростанції?

До об’єктів оподаткування Податком належать, зокрема, об'єкти нежитлової нерухомості (пп. 266.2.1 ст. 266 ПКУ) — будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду (пп. 14.1.1291 ст. 14 ПКУ) та є земельними поліпшенням, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності (пп. 14.1.15 ст. 14 ПКУ). 

Таким чином, на об’єкти нерухомості, які не мають ознак будівель в значенні пп. 14.1.15 ст. 14 ПКУ та класифікуються у розділі 2 «Інженерні споруди» Класифікатора, не поширюється визначення об'єкта оподаткування Податком. 

Однак оскільки відповідно до Декларації до складу фотогальванічної електростанції також входять об'єкти нерухомості, які мають ознаки будівель в значенні пп. 14.1.15 ст. 14 ПКУ, то саме такі об'єкти нерухомості мають враховуватись при складанні податкової звітності з Податку.