Новости

Судебная практика: решения контролирующих органов, не касающиеся начисления денежных обязательств налогоплательщика, при условии предварительного использования истцом досудебного порядка разрешения спора обжалуются в судебном порядке в три/шестимесячный срок

29.10.2020 / 09:15

Верховний Суд визнає, що різниця природи рішень контролюючого органу (щодо нарахування грошових зобов’язань або інших рішень) об’єктивно здатна впливати та зумовлювати різницю у підходах щодо встановлення строків звернення до суду про їх оскарження.

Застосування скорочених строків звернення при використанні досудового порядку врегулювання спорів у податкових правовідносинах установлене законом, зумовлене легітимною метою оперативного забезпечення настання правової визначеності для особи — платника податків та в діяльності суб’єктів владних повноважень — контролюючих органів. Таке розуміння кореспондується з установленим алгоритмом і строками адміністрування податків для забезпечення належного виконання конституційного податкового обов’язку та має пропорційний характер.

На думку Суду, скорочення строку звернення не впливає на реалізацію особою права на судовий захист у зв’язку з достатністю часу на підготовку й оформлення правової позиції, ознайомлення з позицією контролюючого органу, залучення за потреби правових і фінансових консультантів у межах процедури адміністративного оскарження. Скорочені строки забезпечують досягнення зазначеної мети та завдань функціонування податкової системи держави.

Більш скорочені строки звернення до суду в разі попередньої реалізації досудових процедур полягають у забезпеченні наступності юрисдикційних проваджень (адміністративних і судових) та пов’язані з необхідністю мінімізувати темпоральний проміжок між досудовими процедурами та судовим провадженням.

Отже, з прийняттям чинної редакції КАСУ рішення контролюючих органів, які не стосуються нарахування грошових зобов’язань платника податків, за умови попереднього використання позивачем досудового порядку вирішення спору (застосування процедури адміністративного оскарження) на підставі абзацу третього п. 56.18 ст. 56 ПКУ оскаржуються в судовому порядку в такі строки:

  • тримісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПКУ. Такий строк обчислюється з дня вручення скаржнику рішення за результатами розгляду його скарги на рішення контролюючого органу;
  • шестимісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків (скаржнику) у строки, встановлені ПКУ. Такий строк обчислюється з дня звернення скаржника до контролюючого органу з відповідною скаргою на його рішення.

Саме тому судова палата погодилася з висновком судів попередніх інстанцій про наявність підстав для повернення позовної заяви платника податків. Він пропустив тримісячний строк звернення до суду та не повідомив поважних причин такого пропуску на пропозицію суду першої інстанції.

/постанова ВС від 11.10.2019 р. у справі № 640/20468/18/

_____________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права