Новости

Самостоятельное выявление налоговых ошибок: алгоритм исправления в отчетной декларации?

28.10.2020 / 11:40

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що при виправленні помилок, яке здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, в додатку ВП до Декларації необхідно:

відобразити правильні показники за податковий період, який уточнюєте;

порівняти їх з відповідними рядками Декларації, яку уточнюєте;

визначити суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу.

Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26-29, 31-33).

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) складається з трьох таблиць:

Таблиця 1. «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку», для відображення уточнюючих показників основної декларації (рядки 1 – 25, 35 Декларації);

Таблиця 2. «Результати виправлення помилок(ки)», для відображення результатів виправлення помилок (рядки 26 – 29, 31 – 33 Декларації);

- Таблиця 3. «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється». Тут необхідно зазначити фінансову звітність за звітний (податковий) період, що уточнюєте.

У випадку подання уточнюючої Декларації, у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення. Додаток ВП до Декларації не заповнюється. В такій Декларації зазначаються вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць які виникають відповідно до ПК, об’єкта оподаткування податком на прибуток, а сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу відображається у частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26 – 27, 29 – 30, 31, 33 – 34).

При цьому, нагадуємо, що наразі, в результаті прийнятих законодавчих змін передбачена можливість надання платниками податків уточнюючої інформації стосовно задекларованих ними пільг.

Також звертаємо увагу, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником помилок відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України пеня, передбачена ст. 129 цього Кодексу не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.