Новости

Внутренний совместитель заболел: как отметить в табеле учета?

29.10.2020 / 10:40

Як правильно зробити запис у табелі обліку робочого часу, якщо працівник, який захворів, має за основною посадою – 1 одиницю, сумісною посадою – 0,2 одиниці ( хвороба по 2 посадах)?

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві (так звані внутрішнє та зовнішнє сумісництво відповідно).

Робота за сумісництвом та обмеження щодо сумісництва врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

Наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р.  № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» введено в дію форму табелю обліку використання робочого часу та умовні позначення до нього.

Окремо зазначаємо, що табель обліку використання робочого часу є документом, за допомогою якого здійснюють контроль за дотриманням працівниками встановленого робочого часу та на підставі якого здійснюється нарахування заробітної плати.

Кожного працівника включають до табелю, як правило, один раз. Винятком є внутрішні сумісники. Особи, які суміщають на підприємстві, в установі, організації, зазначаються двічі з метою відображення робочого часу за основною посадою та за сумісництвом.

Тому, у разі внутрішнього сумісництва, табель обліку використання робочого часу ведеться за двома посадами.

Зазвичай, у випадках хвороби працівника у табелі обліку робочого часу проставляється позначка «ТН» та числовий код «26».

Таким чином, ГУ Держпраці у Рівненській області вважає, що у табелі обліку використання робочого часу необхідно відмітити тимчасову непрацездатність працівника за двома посадами за допомогою текстового коду «ТН».

Додатково повідомляємо, що дане роз’яснення не містить норм права, а носить рекомендаційний характер.