Новости

Стажировка: как легально оформить работника?

02.11.2020 / 12:00

ГУ Держпраці у Черкаській області визнає, що кожен роботодавець тлумачить поняття «стажування» по-різному. У Кодексі законів про працю України не міститься такого поняття. Прийняття на роботу працівників на «стажування» без проведення відповідної оплати є порушенням законодавства про працю і ознакою застосування примусової праці, використання якої заборонено ст. 43 Конституції України, чинним законодавством з праці, нормами міжнародного права.

Стажування – це різновид підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою засвоєння особою кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок та додаткової компетенції щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний.

Виключні випадки стажування – лікарів, працівників з охорони праці, нотаріусів і адвокатів для набрання певного професійного досвіду.

На підприємствах усіх форм власності існує два види стажування: безробітних та студентів. В інших випадках «стажування» - це праця без належного оформлення.

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно вимог ст.24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Працівник не може бути допущений до роботи без:

– укладання трудового договору, належно оформленого наказом чи розпорядженням власника,

– повідомлення до територіального органу Державної податкової служби про прийняття на роботу працівника, в порядку, встановленому законодавством.

За сприяння Державної служби зайнятості України громадяни з числа зареєстрованих безробітних можуть за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти професійне навчання:

  • професійну підготовку;
  • перепідготовку;
  • підвищення кваліфікації, у тому числі стажування.

Роботодавець, який користується послугою професійного навчання має змогу забезпечити підприємство, установу чи фірму висококваліфікованими фахівцями; покращити якість продукції, або послуг; зберегти конкурентоспроможність підприємства тощо.