Новости

Советские нормативно-правовые акты: депутаты предлагают обновить, а некоторые отменить

02.11.2020 / 11:20

29 жовтня у Верховній Раді за № 4284 зареєстровано Проект Закону «Про дерадянізацію законодавства України».

Метою проєкту є відрадянщення актів законодавства України, як шляхом внесення відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР (Української СРР), які, формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого впливу або, навпаки, є такими, що донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосовувана термінологія в них та підходи до предметного врегулювання є застарілими, неактуальними й концептуально несумісними із законодавством України.

Реалізація проекту Закону також передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України.

Так законопроектом пропонується:

1. Внести зміни до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375), Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983, додаток до № 28, ст. 573).

2. Скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління Союзу РСР Української РСР і (Української СРР) за відповідними Додатками № 1, № 2 до проєкту Закону, окрім їх положень, що не суперечать Конституції України і Закону України «Про правонаступництво» та стосуються:

а) суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

б) адміністративно-територіального устрою України;

в) опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.