Новости

Налоговики консультируют продавцов алкогольных напитков: вопросы-ответы

02.11.2020 / 13:40

Головне управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснює.


Скільки заяв та копій ліцензій подається до ДПС (головного управління ДПС) для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання оптових (роздрібних) партій алкогольних напоїв, якщо СГ має декілька ліцензій на оптову (роздрібну) торгівлю алкогольними напоями?

Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі – Єдиний реєстр), незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) з обов’язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Згідно з п. 1.1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28.05.2002 № 251 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 251) до Єдиного реєстру вносяться відомості, зокрема, про заявника – ідентифікаційний код (номер), найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження або місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), відомості про місце зберігання – місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), площа місця зберігання (місткість місця зберігання спирту), вид продукції, що зберігається.

Заява про внесення місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів (далі – Заява) до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 251. У Заяві суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має зазначити, зокрема, місцезнаходження місця зберігання, площу місця зберігання.

До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Отже, довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається на окреме місце зберігання алкогольних напоїв.

З урахуванням викладеного, суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який має ліцензії на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, для внесення до Єдиного реєстру місця зберігання алкогольних напоїв за одною адресою подає до ДПС (головного управління ДПС) одну Заяву та копії отриманих ліцензій на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Для внесення до Єдиного реєстру окремих місць зберігання суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) повинен подати окремі Заяви з доданням копій відповідних ліцензій на кожну окрему адресу місця зберігання алкогольної продукції та отримати окремі довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру.

Які документи необхідно подати для внесення місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання?

Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями та п. 1.4 Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, затвердженого наказом ДПА України від 28.05.02 № 251, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.08.02 р. за № 670/6958, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок), алкогольні напої та тютюнові вироби повинні зберігатись у місцях зберігання, що внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі — Єдиний реєстр).

Для внесення місць зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) подають заяву до Державної податкової служби України (далі  — ДПС).

Для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) подають заяву до головного управління ДПС за місцезнаходженням місця зберігання.

Заява про внесення місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

До заяви додаються нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності та інше).

Протягом семи днів від дати подання заяви ДПС (або його головне управління) здійснює видачу довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру або вмотивованої відмови у видачі довідки уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилає рекомендованим листом на адресу заявника.