Новости

Физическое лицо получило электронный ключ: может ли оно воспользоваться им для представления отчетности в качестве самозанятого лица?

02.11.2020 / 14:00

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує.

Подання електронних документів здійснюється платниками податків відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 р. №261) (далі – Порядок № 557), на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), який укладається в цілому шляхом надсилання будь-якого електронного документа, який надійшов у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг і прийнятий вперше контролюючим органом.

Порядок №557 визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу (далі – СЕД) (п. 1 розд. І Порядку № 557).

Автор створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) чи печатки, керуючись Порядком №557, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (абзац перший п. 2 розд. ІІ Порядку № 557).

Пунктом 23 частини першої ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» КЕП – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу КЕП і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Сертифікат відкритого ключа – електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити автентифікацію вебсайту.

Відповідно до абзаців другого та третього п. 2 розд. ІІ Порядку № 557 створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності).

Автор має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням КЕП (абзац третій п. 1 розд. ІІІ Порядку №557).

Фізична особа, яка отримала КЕП у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, у визначеному законодавством порядку за умови приєднання до Договору, може скористатись ним для подання звітності в електронному вигляді, як самозайнята особа (фізична особа – підприємець, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) за наявності діючого Договору.