Новости

Вниманию торговых организаций: ОКН проводит конкурс для формирования Единого реестра субъектов хозяйствования, которые могут осуществлять реализацию бесхозного имущества и имущества, переходящего в собственность государства на 2021 год

05.11.2020 / 11:31

Офіс великих платник податків ДПС на виконання Порядку № 1340 та Методичних рекомендацій з окремих питань організації роботи з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави, проводить конкурс з відбору суб’єктів господарювання для формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2021 рік (далі — Єдиний реєстр).

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу.

Перше засідання комісії по розгляду заяв від суб’єктів господарювання щодо включення їх до Єдиного реєстру на 2021 рік відбудеться 15.12.2020 р. в приміщенні Офісу великих платників податків ДПС за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 3.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

1. Заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі "Інтернет".

2. Копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання.

3. Копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності).

4. Довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень.

5. Копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори).

6. Баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подання документів.

Документи подаються в двох екземплярах.

Документи, які надаються до Офісу великих платників податків ДПС, повинні містити: напис «копія вірна», підпис особи, яка завірила копію (П.І.Б) та «мокру» печатку суб’єкта господарювання.

У заяві суб’єкта господарювання обов’язково вказати юридичну, фактичну, поштову та електронну адресу, прізвище ім’я та по батькові діючого керівника та головного бухгалтера, їх контактні телефони.

Вищезазначені документи суб’єктам господарювання необхідно подати не пізніше 08.12.2020 р. на адресу Офісу великих платників податків ДПС: адреса для листування: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, фактична адреса (канцелярія) м. Київ. Телефон для довідок: 099-130-46-17.

Основні критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру:

  • досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;
  • членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.06.2017 р. № 611 та зареєстрованим у Мін’юсті України 26.07.2017 р. за № 908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у випадку реалізації винятково профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;
  • наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;
  • відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;
  • наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;
  • відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;
  • наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальною податковою службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;
  • наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі "Інтернет" (за можливості).

Договір про реалізацію майна із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його реквізитів на офіційній сторінці територіального органу ДПС України в мережі "Інтернет".