Новости

Судебная практика: НКУ связывает освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество не только и не столько со статусом «здания промышленности», но и с использованием здания с целью осуществления производственной деятельности

12.11.2020 / 09:30

Колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що обмежувальне тлумачення пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ за рахунок введення додаткової ознаки надання пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, — звільнення від оподаткування за критерієм «будівлі промисловості» лише об’єктів нежитлової нерухомості промислових підприємств (юридичних осіб) за суб’єктним складом не може бути застосовано, оскільки положеннями пп. 266.1.1 ст. 266 ПКУ визначено, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Обираючи за вихідне поняття «промисловість», у зв’язку з яким застосовується аналізована податкова пільга, законодавець пов’язує звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не тільки і не стільки з його статусом (придатністю його застосування у виробничому промисловому циклі господарської діяльності без конкретизації видів промислового виробництва та організаційних форм, у яких воно здійснюється), а й з використанням будівлі з метою провадження виробничої діяльності, тобто з використанням такої за цільовим призначенням для виготовлення промислової продукції.

Суд визнає, що встановлення законодавцем певних податкових пільг зі сплати податку на нерухоме майно, як у пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ, мало на меті створити умови для стимулювання та зменшення податкового навантаження на тих платників податків (фізичних та юридичних осіб), які є власниками певних об’єктів нерухомості, що використовуються за функціональним призначенням, тобто для промислового виробництва.

На думку Суду, такий підхід випливає з того, що функціональне призначення об’єкта, який звільняється від оподаткування, яким є предмет — будівля промисловості (вид нежитлової нерухомості), є фактично визначальною родовою ознакою — не є об’єктом оподаткування саме будівлі промисловості, тобто будівлі, які використовуються для виготовлення промислової продукції будь-якого виду.

/постанова ВС від 02.09.2020 р. у справі № 0940/1909/18/