Новости

Местонахождение нерезидента неизвестно: как налоговая уведомит его о постановке на учет?

12.11.2020 / 15:50

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що Кабінет Міністрів України постановою від 04.11.2020 р. № 1054 затвердив Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків (далі — Порядок).

Порядок визначає механізм повідомлення податковими органами нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій) про взяття на облік як платників податків.

У разі взяття на облік нерезидентів як платників податків у податкових органах відповідно до поданих ними заяв та документів, визначених п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України, таким нерезидентам не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік відповідно до п. 64.3 ст. 64 цього Кодексу.

Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням податкових органів на підставі акта перевірки відповідно до абз. 12 і 13 п. 64.5 ст. 64 цього Кодексу без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акта перевірки, таким нерезидентам надсилається (видається) повідомлення про взяття на облік як платників податків за формою згідно з додатком.

Повідомлення надсилається (видається) у спосіб, що дає змогу встановити факт його вручення, дату вручення, а також особу, якій вручено повідомлення.

У разі коли повідомлення не може бути вручене відокремленому підрозділу нерезидента (у тому числі постійному представництву в Україні) або уповноваженому представнику, після отримання від оператора поштового зв'язку документа про невручення повідомлення із зазначенням причини невручення податковий орган надсилає повідомлення нерезиденту. У такому разі повідомлення надсилається як міжнародне реєстроване поштове відправлення з повідомленням про вручення.

Якщо з державою, де зареєстрований нерезидент, не встановлено поштовий обмін, ДПС надсилає повідомлення разом із супровідним листом до компетентного органу держави, в якій зареєстровано нерезидента, з проханням вручити його відповідному нерезиденту.

Постанова Кабінет Міністрів України від 04.11.2020 р. № 1054 набрала чинності з 07.11.2020 року.