Новости

Судебная практика: если налогоплательщик был или мог быть осведомлен о противоправной деятельности его контрагента, которая заключается в незаконной минимизации налоговых обязательств, полученная данным налогоплательщиком налоговая выгода является безосновательной

17.11.2020 / 08:45

Верховний Суд дійшов висновку, що обов’язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованих витрат та податкового кредиту первинними документами покладається на платника — покупця товарів (робіт, послуг), оскільки саме він виступає суб’єктом, який використовує при обчисленні кінцевої суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, суму податкового кредиту з ПДВ, визначену постачальником, та зменшує оподатковуваний дохід на вартість товарів (робіт, послуг), визначену продавцем.

Подані платником документи повинні достовірно підтверджувати реальність господарських операцій та інші обставини, з якими законодавець пов’язує право платника на податкову вигоду.

Податкова вигода може бути визнана необґрунтованою, зокрема, у випадках, якщо для цілей оподаткування операції обліковані не відповідно до їх дійсного економічного змісту або враховані операції, що не обумовлені розумними економічними або іншими причинами (цілями ділового характеру).

Таким чином, лише господарські операції, здійснені за наявності розумних економічних причин (ділової мети), є такими, що вчинені в межах господарської діяльності.

Зміст поняття розумної економічної причини (ділової мети) передбачає обов’язкову спрямованість будь-якої операції платника на отримання позитивного економічного ефекту, тобто на приріст (збереження) активів платника (їх вартість), а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

При цьому якщо  платник податків був чи міг бути обізнаний щодо протиправної діяльності його контрагента, яка полягає в незаконній мінімізації податкових зобов’язань, зокрема у створенні штучних підстав для збільшення валових витрат та/чи податкового кредиту або у разі коли платник податків діяв без належної обачності чи обережності при виборі контрагента, який не виконує податкового обов’язку, отримана таким платником податків податкова вигода у вигляді права на податковий кредит є безпідставною.

Справді, податковим законодавством не встановлено конкретного переліку первинних документів, які мають складатися за наслідками тієї чи іншої господарської операції. Однак критерієм зменшення бази оподаткування податку на прибуток та ПДВ є можливість на підставі наявних документів зробити беззаперечний висновок про те, що витрати фактично понесено та спрямовано на отримання доходу.

При цьому Верховний Суд наголошує, що наявність у платника податкової накладної є обов’язковою, але не вичерпною підставою для визначення правильності формування податкового кредиту. Адже правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на податковий кредит можуть мати лише реально вчинені господарські операції з придбання товарів (послуг) із метою використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства, а не саме лише оформлення відповідних документів.

/Постанова ВС від 08.09.2020 р. у справі № 819/1250/17/