Новости

Судебная практика: как в письме, которое является основанием для проведения фактической проверки, так и в самом приказе о назначении проверки, налоговый орган должен конкретизировать суть нарушения налогоплательщика

17.11.2020 / 14:00

Підставою проведення фактичної перевірки, визначеної пп. 80.2.5 ст. 80 ПКУ, є отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства, тобто інформації про конкретний факт недотримання платником податків вимог законодавства щодо виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, цільового використання спирту, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального.

Натомість наведена в листі ДПС інформація є загальною щодо діяльності товариства, яка не вказує на будь-які порушення законодавства. У ньому ДПС навіть не посилалася на норми права, які, можливо, було порушено платником податків.

Тому Верховний Суд погодився з висновками суду першої інстанції, що відповідач як суб’єкт владних повноважень не надав письмових та належним чином оформлених доказів, які б підтвердили, що підставою для прийняття оскаржуваного наказу слугувала інформація про порушення товариством вимог законодавства. Як у листі, який відповідач визначає як підставу для проведення перевірки, так і у самому наказі про призначення перевірки податковий орган не конкретизує суть порушення.

У спірному наказі відсутні будь-які посилання на конкретні (фактичні) підстави призначення перевірки, крім посилання на норми, що їх регулюють, не відображено, в рамках яких заходів контролюючого органу встановлено невідповідність діяльності товариства вимогам чинного законодавства, на підставі яких відомостей або документів (дата, номер, підпис уповноваженої особи) було встановлено факти сумнівності, сумнівність яких саме операцій (дата операції, характер та наслідки такої операції та інші докази вчинення таких операцій, показання свідків, працівників) було встановлено податковим органом.

Саме цими обставинами обумовлено скасування наказу про проведення фактичної перевірки як протиправного.

/Постанова ВС від 08.09.2020 р. у справі № 640/21536/19/