Новости

Судебная практика: выводы акта проверки являются отражением действий работников налоговых органов и сами по себе не порождают правовых последствий для налогоплательщика

18.11.2020 / 09:20

Верховний Суд наполягає, що рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень є такими, що порушують права і свободи особи в тому разі, якщо, по-перше, такі рішення, дія чи бездіяльність прийняті владним суб’єктом поза межами визначеної законом компетенції, а по-друге, оспорюванні рішення, дія чи бездіяльність є юридично значимими, тобто такими, що мають безпосередній вплив на суб’єктивні права та обов’язки особи шляхом позбавлення можливості реалізувати належне цій особі право або шляхом покладення на цю особу будь-якого обов’язку.

Натомість висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі собою не породжують правових наслідків для платника податків та відповідно такий акт не порушує прав останнього.

Податковий орган не позбавлений права викладати в акті перевірки власні суб’єктивні висновки щодо зафіксованих обставин та в подальшому у разі виникнення спору щодо рішень про визначення грошових зобов’язань, що приймаються на підставі такого акта, обґрунтовувати ними власну позицію щодо наявності певних допущених платником податків порушень. Оцінка акта перевірки, в тому числі оцінка дій посадових осіб податкового органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, а також щодо самих висновків перевірки, надається при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта.

/Постанова ВС від 08.09.2020 р. у справі № П/811/2893/14/