Новости

Восстановлен режим свободной торговли: как вернуть суммы излишне уплаченных таможенных платежей?

18.11.2020 / 16:13

Тетяна ХОЛОДЬКО, заступник начальника відділу забезпечення ведення Митного тарифу Управління походження товарів 
Департаменту адміністрування митних платежів, митної вартості та митно-тарифного регулювання ДФС України

Укладення угод про вільну торгівлю передбачає створення сприятливих умов для здійснення торгово-економічного співробітництва з окремими країнами або групами країн, а отже, є дієвим і ефективним інструментом нарощування обсягів українського експорту, лібералізації доступу товарів і послуг на зовнішні ринки. 

Введення режиму вільної торгівлі з перспективними торгово-економічними партнерами дозволяє Україні диверсифікувати географію і номенклатуру національного експорту в довгостроковій перспективі.

На сьогодні Україною укладено 21 багатосторонню та двосторонню угоду про вільну торгівлю з 45 країнами світу (країни СНД, ЄС, ЄАВТ, Грузія, Канада, Македонія, Чорногорія). Також триває переговорний процес з укладення угод про вільну торгівлю з Ізраїлем, Туреччиною та Сербією.

Документи про походження товарів та строки їх дії

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода), передбачено, що кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони.

Довідково
За п. 2 ст. 39 Протоколу І «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди після приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі — Конвенція) Підкомітет з питань митного співробітництва може також вирішити замінити правила визначення походження, наведені в цьому Протоколі, тими, що містяться у додатку до Конвенції. Україна приєдналася до Конвенції з 01.02.2018 р.

Товари, які походять з однієї з договірних Сторін, і ввозяться в інші договірні Сторони, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з документів про походження:

  • сертифіката з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено у Додатку IIIа;
  • декларації (далі — декларація поход­ження), доданої експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати. Текст декларації походження наведено у Додатку IVa.
Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания