Новости

Счет открыт в иностранном банке за пределами Украины: может ли субъект хозяйствования осуществлять через него расчеты при экспорте и импорте?

18.11.2020 / 17:40

Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон № 2473) резиденти з урахуванням обмежень, визначених Законом № 2473 та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції. 

Пунктом 4 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 02.01.2019 р. № 2, визначено, що до поточних валютних операцій належать, зокрема, розрахунки за експорт та імпорт товару (включаючи сплату штрафів, пені, бонусів, відшкодування супутніх витрат у зв’язку із виконанням зовнішньоекономічного договору, відшкодування збитків у зв’язку з невиконанням зовнішньоекономічного договору), включаючи такі розрахунки на території України. 

Згідно з підпунктами 2 та 5 п. 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 02.01.2019 р. № 7 (далі — Інструкція № 7) банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, зокрема: 

- у разі експорту товару — після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (включаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, відкритим на користь резидента за операцією з експорту товару, або в порядку, визначеному п. 162 розділу IV Інструкції № 7; 

- у разі імпорту продукції без її ввезення на територію України — після зарахування грошових коштів від нерезидента на поточний рахунок резидента в банку в разі продажу нерезиденту продукції в повному обсязі за межами України (включаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за продаж нерезиденту продукції за межами України здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за продукцію) або подання документів, що підтверджують використання резидентом продукції за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором. 

Таким чином, суб’єкт господарювання — резидент має право здійснювати розрахунки з нерезидентами за операціями з експорту та імпорту товарів через рахунки, відкриті в іноземних фінансових установах, які знаходяться за межами України. 

За матеріалами ГУ ДПС у Тернопільській області