Новости

Судебная практика: при наличии письменного обращения налогоплательщика вместо документальной невыездной проверки может проводиться документальная выездная проверка

20.11.2020 / 16:00

Верховний Суд переконаний, що законодавцем визначено чіткі розмежування щодо порядку допуску до позапланових виїзних та невиїзних перевірок, а також щодо місця проведення зазначених перевірок.

За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка (п. 79.5 ст. 79 ПКУ). Натомість у ПКУ відсутня норма, яка б встановлювала право податкового органу замість документальної виїзної перевірки проводити документальну невиїзну перевірку.

При цьому Суд зазначив, що при вирішенні судами вимог про протиправність дій контролюючого органу з проведення документальної виїзної перевірки встановленню підлягають, зокрема, обставини щодо допуску платником податків посадових осіб контролюючого органу (дотримання вимог, визначених п. 81.1 ст. 81 ПКУ), чи не порушено право платника податків бути присутнім під час проведення перевірки та надавати пояснення з питань, що виникають під час такої перевірки, право ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому ПКУ.

Суд апеляційної інстанції при вирішенні спору не вбачав порушень контролюючим органом прав платника податків, оскільки проведення документальної планової виїзної перевірки за адресою податкового органу відбулось за бажанням позивача відповідно до поданої платником податків заяви. Крім того, суд врахував інформацію, зазначену в акті перевірки: присутність платника податків під час проведення перевірки та надання ним документів за особисто складеним описом.

/Постанова ВС від 10.06.2020 р. у справі № 520/4590/19/