Новости

Обязательные реквизиты фискального чека: инфографика от ГНС

19.11.2020 / 11:00

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області наголошують, що представники бізнес-спільноти під час продажу товарів або надання послуг зобов'язані проводити розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі через належним чином зареєстрований касовий апарат із створенням відповідних розрахункових документів. Саме фіскальний чек може довести факт покупки або отримання послуги споживачем. Крім того, він підтверджує факт легальності придбаної підакцизної продукції.

Міністерство фінансів Наказом від 18.06.2020 № 306 внесло зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів (затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13).

Фіскальний касовий чек на товари, послуги – це розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Його форма має назву N ФКЧ-1 та наведена у додатку 1 до Положення №13.

Отже, з 1 серпня 2020 року фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити (їхня кількість значно розширена), зокрема:

 • найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
 • назва господарської одиниці найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику «Типи об'єктів оподаткування» та повідомлене ДПС за ф. № 20-ОПП (рядок 2);
 • адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку / офісу / квартири) та повідомлена ДПС ф. №20-ОПП (рядок 3);
 • індивідуальний податковий номер (якщо продавець є платником ПДВ) (рядок 4);
 • податковий номер/серія та номер паспорта/ID картки (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це контролюючий органі і мають відповідну відмітку у паспорті), перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 5);
 • кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги) – якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру (рядок 6);
 • код товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається для підакцизних товарів) (рядок 7);
 • цифрове значення штрихового коду товару зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, або за бажанням продавця (рядок 8);
 • назва товару (послуги), його вартість та літерне позначення ставки ПДВ (рядок 9);
 • ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);
 • ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);
 • суму комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);
 • вид операції (рядок 13);
 • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ» (рядок 14);
 • напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);
 • підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 16);
 • підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ» (рядок 17);
 • позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суми коштів за цією формою оплати та валюти операції (рядок 18);
 • загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО» (рядок 19);
 • літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 20) – для СГ, зареєстрованих як платники ПДВ.
 • літерне позначення, розмір ставки акцизного податку, загальна сума акцизного податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку згідно з ПКУ (дозволяється використовувати скорочення (рядок 21) – для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ);
 • заокруглення (рядок 22);
 • до сплати (рядок 23);
 • фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 24);
 • QR – код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО (рядок 25);
 • позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек ПРРО (рядок 26);
 • контрольне число, сформоване в режимі офлайн (для касового чека, що створюється програмним РРО) (рядок 27);
 • заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН» (рядок 28). Для ПРРО заводський номер не зазначається;
 • фіскальний номер РРО/фіскальний номер програмного РРО – перед ним друкуються великі літери ФН»/ «ФН ПРРО» відповідно (рядок 29);
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 30).

У податковій службі Буковини підкреслюють, кожен споживач може швидко і зручно перевірити справжність виданого чеку. Для цього в Електронному кабінеті платника у вільному доступі цілодобово працює сервіс «Пошук фіскального чека»: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.