Новости

Судебная практика: уплата налогового обязательства по арендной плате за землю исходя из условий, определенных дополнительным соглашением, которое не вступило в силу, является неправомерной

23.11.2020 / 08:40

Верховний Суд дійшов висновку про те, що додаткова угода до договору оренди земельної ділянки підлягає обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру земель (як і договір оренди земельної ділянки).  У разі відсутності факту державної реєстрації додаткової угоди у її сторін не виникають права та обов’язки, які нею визначені.

Саме тому сплата позивачем податкового зобов’язання з орендної плати за землю виходячи з умов, визначених додатковою угодою, яка не набрала чинності, є неправомірною.

/Постанова ВС від 08.09.2020 р. у справі № 807/2849/14/