Новости

Судебная практика: наличие или отсутствие вины не является определяющей для прекращения действия трудового контракта — определяющим является сам факт нарушения его условий

24.11.2020 / 16:00

Частиною третьою ст. 21 КЗпП визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

За контрактом, який фігурував у цій справі, керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії у разі одноразового грубого порушення керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо), а також у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків та обов’язкових платежів та невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати.

Суди попередніх інстанцій правильно послалися на положення Статуту ДП, якими передбачено, що директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що належать до компетенції Мінпромполітики. Відповідальність за невиконання підприємством вказаного обов’язку покладається саме на керівника. Контракт у свою чергу лише встановлює вид такої відповідальності — припинення дії контракту.

На підставі належним чином оцінених доказів суди попередніх інстанції дійшли правомірного висновку про відсутність правових підстав вважати оспорювані накази незаконними. З урахуванням особливостей контрактної форми трудового договору наявність чи відсутність вини не є визначальним для припинення дії контракту. Визначальним у цьому разі є сам факт порушення, а встановлена вина керівника лише додатково підтверджує законність оскаржуваного наказу.

/постанова ВС від 30.08.2018 р. у справі № 463/3091/15/