Новости

Судебная практика: срочный трудовой договор может быть заключен только в случае, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок

25.11.2020 / 12:30

Верховний Суд врахував, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (частина друга ст. 23 КЗпП).

Отже, строковий трудовий договір може бути укладено лише у разі, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк.

Таким чином, умовами укладення строкового трудового договору є: характер виконуваної роботи; умови виконання роботи; інтереси працівника; інші випадки, передбачені законодавчими актами.

Отже, вирішуючи питання про можливість укладення строкового трудового договору, слід враховувати:

  • характер виконуваної роботи, який передбачає можливість встановлення трудових відносин на невизначений строк;
  • умови виконання роботи, які мають бути такими, що обмежуються певним періодом чи обсягом роботи;
  • інтереси працівника;
  • чи такий договір прямо визначений у законодавчих актах як строковий;
  • дотримання вимог, передбачених частиною другою ст. 391 КЗпП.

Але, замість дослідження цих умов, апеляційний суд формально послався лише на те, що позивач трудовий договір не оспорював, а строк його дії закінчився.

Проте для правильного вирішення справи суду необхідно було встановити: чи справді характер роботи позивача не передбачав укладення безстрокового трудового договору та чи виконувана ним робота не може бути постійною; чи були якісь умови виконання цієї роботи, що передбачали укладення саме строкового трудового договору; чи враховувались інтереси працівника.

/постанова ВС від 10.04.2019 р. у справі № 522/9763/17-ц/