Новости

Доходы от аренды имущества: Минфин о сохранении статуса неприбыльной организации у медицинских коммунальных заведений

27.11.2020 / 15:18

Віктор ОВЧАРЕНКО, заступник директора Департаменту податкової політики — начальник Управління прямих податків МФУ, 
та Олена МАРКЕВИЧ, начальник відділу податку на прибуток підприємств Управління прямих податків МФУ

У ході реформи фінансування системи охорони здоров’я МОЗ розроблено Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. До того ж процес перетворення закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні підприємства пов’язаний з отриманням такими підприємствами статусу неприбуткової організації.

Так, пп. 2.1.1 п. 2 цих Методрекомендацій визначено, що управління комунальним некомерційним підприємством здійснює рада територіальної громади села, селища, міста, району, області, яка є власником майна відповідного закладу охорони здоров’я. Власник майна здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись у господарську діяльність підприємства.

Комунальне некомерційне підприємство має ширші повноваження у розпорядженні майном ніж бюджетна установа. Майно комунального некомерційного підприємства становлять його основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

Тож кошти комунального некомерційного підприємства повинні використовуватися для забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, оплати праці працівників, вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя, здоров’я працівників. При цьому із дозволу власника або уповноваженого ним органу комунальне некомерційне підприємство має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності та закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство) (частина третя ст. 78 ГКУ).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания