Новости

Судебная практика: основания для отнесения хозяйственных операций к контролируемым являются отдельными и невзаимосвязанными

30.11.2020 / 13:00

Правовий висновок за результатами розгляду зазначеної адміністративної справи полягає в такому. Положення податкового законодавства у період, охоплений перевіркою, виділяли окремі, незалежні одна від одної засади визначення контрольованих операцій, зокрема:

  • операції, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами;
  • зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;
  • господарські операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до Переліку держав (територій), затвердженого Кабміном.

Підстави для віднесення господарських операцій до контрольованих є окремими та не взаємопов’язаними. Законодавство не передбачає вимог щодо застосування відповідних обставин разом.

Відсутність Республіки Польща у 2015 році в переліку держав (територій), затверджених Кабміном (пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ), не впливає на можливість кваліфікації операцій між позивачем та його контрагентом «ГІР» Сп. с.о. як таких, що є контрольованими, на підставі вимог пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ. Водночас суди попередніх інстанцій не перевірили, чи відповідає суть взаємозв’язків між ПАТ та «ГІР» Сп. с.о. (Республіка Польща) ознакам пов’язаності, які визначені пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ, що входить до предмета доказування для цілей вирішення вказаного спору.

/постанова  ВС від 05.02.2020 р. у справі № 200/5682/19-а/

_____________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування