Новости

Судебная практика: заключение контрактов между резидентом Украины и резидентом страны, не включенной в Перечень государств (территорий), свидетельствует об отсутствии у юридического лица обязанности представления отчета о контролируемых операциях при указанных взаимоотношениях

01.12.2020 / 13:00

Верховний Суд переконаний, що у платника податку відсутній обов’язок подання звіту про контрольовані операції при взаємовідносинах з нерезидентом, країну якого не включено до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на п’ять і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

При цьому якщо контрагент зареєстрований як партнерство, а засновниками є юридичні особи країн, які включено до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на п’ять і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, але сам контрагент є резидентом країни, що не включена до відповідного Переліку, то це свідчить про відсутність в останнього обов’язку подання звіту про контрольовані операції за таких взаємовідносин.

Отже, на момент укладення контрактів між позивачем та LLP (Велика Британія), а також здійснення поставок за ними Велика Британія не була включена до Переліку держав (територій), які відповідають установленим законом критеріям, що свідчить про відсутність обов’язку подання звіту про контрольовані операції за вказаними взаємовідносинами. Засновники відповідного контрагента не є стороною зовнішньоекономічних контрактів, тому позивач не має у таких випадках господарських відносин із ними.

/постанова ВС від 21.05.2020 р. у справі № 820/1427/16/

_____________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування