Новости

Судебная практика: хозяйственные операции по передаче товаров от комитента комиссионеру и от комиссионера к покупателю данного комиссионного товара являются контролируемыми для комитента, обязанного подать отчет о данных операциях

02.12.2020 / 13:40

Верховний Суд переконаний, що однією з визначальних ознак договірних взаємовідносин комісії є те, що комісіонер при виконанні доручення комітента укладає обумовлений договором комісії правочин в інтересах та коштом комітента, є стороною цього правочину, у якому виступає від свого імені. Право власності на товар належить комітенту, операції у межах договору комісії між комітентом та комісіонером не є продажем, тоді як операції платника податку — комітента з продажу товарів нерезиденту через комісіонера є продажем, оскільки право власності на товар переходить від комітента до нерезидента.

У поточній справі  загальний річний дохід ТОВ за 2015 рік становив 241 587 500,00 грн, а обсяг господарських операцій, здійснених позивачем з підприємствами «Trading LTD» (Кіпр), «Holdings LTD» (Гібралтар), ОАО (Молдова) становив 12 805 277,37 грн, 13 853131,63 грн та 20 189 744,00 грн відповідно, що перевищує вартісні критерії, встановлені пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

Отже, господарські операції позивача з передачі товарів від комітента до комісіонера та від комісіонера до покупця такого комісійного товару є контрольованими для комітента, який був зобов’язаний подати звіт про такі операції.

/постанова ВС від 17.07.2020 р. у справі № 815/6134/16/

_____________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування