Новости

Судебная практика: доход от курсовой разницы не учитывается для исчисления хозяйственных операций налогоплательщика с каждым контрагентом для целей ТЦУ и в отчете о КО не следует указывать информацию о возврате нематериальных активов

03.12.2020 / 13:45

Верховний Суд дійшов таких висновків.

Дохід від операційної та неопераційної курсових різниць враховується для обчислення річного доходу (50 млн грн) платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення господарських операцій (5 млн грн) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення.

Повернення активів не впливає на збільшення або зменшення об’єкта оподаткування в разі укладення між контрагентами угоди про розірвання договорів, укладених раніше щодо здійснення господарських операцій між контрагентами при поверненні активів з подальшим відображенням у бухгалтерському обліку доходів відповідного контрагента від позитивної операційної курсової різниці, які відображаються в рядку 2120 «Інші операційні доходи», витрат у вигляді негативних операційних курсових різниць, які відображаються в рядку 2180 «Інші операційні витрати», а також амортизаційних відрахувань, нарахованих на нематеріальні активи, у Звіті про фінансові результати на поточний рік. З огляду на обставини справи, а також офіційно висловлену позицію фіскального органу з приводу порядку визначення операції такою, що віднесена до контрольованих, колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій щодо відсутності у позивача законодавчо визначеного обов’язку відображати у Звіті про контрольовану операцію повернення нематеріальних активів. Такі операції жодним чином не впливають на збільшення або зменшення об’єкта оподаткування позивача, що свідчить про необґрунтованість оскарженого ППР та відповідно його протиправність.

/постанова  ВС від 16.09.2020 р. у справі № 0740/860/18/

____________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування