Новости

Судебная практика: метод «чистой прибыли» является наиболее целесообразным для установления соответствия цен контролируемых операций при отсутствии информации относительно сопоставимых неконтролируемых операций импорта природного газа в официальных источниках

04.12.2020 / 08:45

Аналіз мети та принципів трансфертного ціноутворення дав можливість Верховному Суду дійти висновку про те, що в розумінні положень ст. 39 ПКУ в редакції, чинній як з 01.01.2015 р., так і в редакції на час виникнення спірних відносин, зіставними операціями визнавалися неконтрольовані операції сторін, які не є пов’язаними особами. Зміни до ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2015 р., не встановлювали нового регулювання спірних відносин, а лише зрозуміліше розкривали мету трансфертного ціноутворення.

Використання методу «порівняльної неконтрольованої ціни» щодо контрольованих операцій імпорту природного газу від нерезидента є неможливим через  відсутність інформації щодо зіставних неконтрольованих операцій в офіційних джерелах інформації, а зіставлення таких операцій з операціями щодо реалізації нерезидентом природного газу резидентам України не відповідає вимогам податкового законодавства. Тому за цими контрольованими операціями імпорту природного газу контролюючий орган правомірно застосував метод «чистого прибутку» як найбільш доцільний для встановлення відповідності цін контрольованих операцій.

А ось  у звіті про контрольовані операції за 2014 рік щодо контрольованих операцій з експорту товару «аміак безводний» позивач обрав метод «чистого прибутку» (показник чистої рентабельності). Але у зв’язку з наявністю достатньої інформації в офіційних джерелах щодо звичайних експортних цін на такий товар, застосуванню підлягає метод «порівняльної неконтрольованої ціни» (аналог продажу) як пріоритетний.

/постанова ВС від  09.10.2019 р. у справі № 817/1737/17/

___________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування