Новости

Дооценка имущества: риски и возможности для налогообложения?

01.12.2020 / 10:09

Тетяна САВЧУК, аудитор, ID Legal Group

Зазвичай операція з продажу майна, яке в обліку відображено за дооціненою вартістю, здійснюється платниками податків з метою уникнення оподаткування дооціненої вартості. Але чи так все однозначно — розберемось по черзі.

При прийнятті рішення щодо пере­оцінки об’єкта нерухомого майна (незалежно від обраної облікової політики — ведення обліку за ПСБО чи МСФЗ) така господарська операція певним чином має бути відображена в бухгалтерських записах та податковій звітності.

Для чіткого розуміння наведемо бухгалтерські проведення, які мали б бути зроблені в обліку за фактом переоцінки нерухомого майна та подальшого його продажу за оціночною вартістю з такими вихідними умовами:

первісна вартість 5 830 870 грн, нарахований знос 4 244 636 грн, залишкова балансова вартість 1 586 234 грн. Справедлива вартість за результатами незалежної оцінки — 59 012 185 грн (до цієї справедливої вартості проводиться дооцінка майна та за цією ж вартістю здійснюється продаж майна). За наведеними умовами коефіцієнт дооцінки становитиме 37,2 (59 012 185 : 1 586 234).

Для наочності наведемо в табличному вигляді, як в обліку відображається до­оцінка та вибуття (цифрові показники наведено з урахуванням заокруглень для спрощення) (табл. 1).

Таблиця 1

Дт

Кт

Сума

Зміст господарської операції

103

 

5 830 869,85

Первісна вартість об’єкта нерухомого майна, що обліковується на балансі

 

131

4 244 636,07

Накопичений знос об’єкта на балансі

103

131

153 655 825,73

Дооцінено знос (4 244 636,07 × 37,2)

103

411*

211 081 776,95

Дооцінено первісну вартість 
(59 012 185 + + 4 244 636,07 + 153 655 825,73 – 5 830 869,85), 
переоцінена ПВ 216 912 646,80

286

103

59 012 185

Переведено об’єкт до групи вибуття

131

103

157 900 461,80

Списано накопичений та переоцінений знос

371

712

59 012 185

Відображено реалізацію за справедливою вартістю

943

286

59 012 185

Списано балансову вартість на витрати

*За звичайних обставин сума дооцінки може кореспондувати із рахунком капіталу в дооцінках 41, але при переході на МСФЗ має бути застосований рахунок нерозподіленого прибутку — 44 на дату вступного Балансу за МСФЗ.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания