Новости

Оптовая торговля табаком: топовые ошибки в отчетности

01.12.2020 / 18:00

Офіс великих платників податків повідомляє, що при заповненні форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі», затвердженого Наказом  Міністерства фінансів України від 11.02.2016  № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ № 49) встановлено, що суб’єкти  господарювання часто допускають помилки. 

Зосередимо увагу на основних типових помилках: 

При заповненні розділу І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів»: 

- суб’єкти господарювання-виробники тютюнових виробів у графах 1, 2 зазначають відповідно код і вид  тільки тютюнових виробів та не зазначають код і вид тютюнової сировини, при тому що згідно  порядком заповнення встановлено, що  у графах 1, 2 зазначаються відповідно код і вид тютюнових виробів та тютюнової сировини згідно з додатком до Наказу № 49; 

-  разі здійснення імпорту тютюнових виробів, суб’єкти господарювання досить часто не відображають інформацію у графі 7 «Обсяги придбання тютюнових виробів за звітний місяць в тому числі за імпортом», в якій необхідно  зазначати обсяг придбання тютюнових виробів за імпортом. 

При заповнені розділів II та III про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювал(о)ася придбання/реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини суб’єкти господарювання: 

- у колонці 7 розділів II та III часто не вірно зазначають сумарну кількість продукції придбання/реалізації за звітний місяць у такого/такому суб’єкта(у) господарювання; 

- у графі 3 зазначають не всіх контрагентів; 

- у графі 5 не зазначають код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 

Відповідальність платника передбачена абз. 22 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР. 

До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень.