Новости

После получения второй квитанции плательщик проинформирован об отказе в принятии отчетности: правомерны ли данные действия?

03.12.2020 / 14:15

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує.

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм законів України від 22 травня 2003 року №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», Податкового кодексу України (далі – ПКУ), Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. № 557 (далі – Порядок №557). 

Згідно з п. 49.8 ст. 49 ПКУ прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пп. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ. 

Відповідно до абзацу другого п. 49.9 ст. 49 ПКУ за умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПКУ, податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою: 

- за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою (п. п. 49.9.1 п. 49.9 ст. 49 ПКУ); 

- у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням вимог п. 49.11 ст. 49 ПКУ не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або не надсилає його платнику податків у встановлений строк (п. п. 49.9.2 п. 49.9 ст. 49 ПКУ). 

Згідно з абзацом другим п. 9 розділу ІІ Порядку друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа. 

Контролюючий орган має право після отримання платником податків другої квитанції про прийняття (реєстрацію) податкової декларації надіслати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови протягом п’яти робочих днів з дня її отримання відповідно до п. 49.11 та п. п. 49.11.1 п. 49.11 ст. 49 ПКУ у разі подання платником податків до контролюючого органу засобами електронного зв’язку податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. п. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ.