Новости

Судебная практика: доказательства соответствия объема хозяйственных операций стоимостным критерия признания операций контролируемыми должны устанавливаться судами на основании первичных документов, сопровождающих поставку товара

07.12.2020 / 13:00

Верховний Суд стверджує, що при визначенні вартісного критерію визнання операцій контрольованими належним доказом у розумінні КАС є первинна документація щодо здійснення відповідних господарських операцій. Саме її дослідження дає можливість встановити кількість товару, ідентифікувати постачальників та відповідно встановити момент переходу права власності на товар.

Натомість суди попередніх інстанцій при наданні оцінки обсягу господарських операцій з кожним контрагентом і визнанні їх контрольованими акцентували увагу саме на моменті переходу права власності на товар від продавця до покупця. Такий висновок судів є передчасним, оскільки ґрунтувався лише на припущеннях та не підтверджувався жодними належними та допустимими доказами. Тому формування вмотивованої позиції щодо правомірності/протиправності висновків податкового органу про виникнення обов’язку подання звіту про контрольовані операції за таких обставин є неможливим.

/постанова  ВС від  11.03.2020 р. у справі № 640/21019/18/

______________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування