Новости

Судебная практика: учитывая отсутствие декларирования принятого решения о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на налоговые разницы, суды правомерно установили их занижение

07.12.2020 / 09:00

Верховний Суд виходив з того, що платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 % вартості товарів, зокрема, необоротних активів, робіт і послуг (крім зазначених у п. 140.2 ст. 140 ПКУ, у пп. 140.5.5 ст. 140 ПКУ й операцій, які визнані контрольованими за ст. 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів, зокрема нерезидентів — пов’язаних осіб, що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ.

Ураховуючи відсутність декларування прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці, в окремому полі декларацій з податку на прибуток підприємств суди попередніх інстанцій правомірно встановили порушення позивачем пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ, пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ, у результаті чого був занижений показник рядка 03РІ декларації на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.

/постанова ВС  від  30.09.2020 р. у справі № 826/2198/18/

_____________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування