Новости

Вновь созданный плательщик налога на прибыль: какой отчетный период?

07.12.2020 / 15:20

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що для платників податку на прибуток податковими (звітними) періодами, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім встановлених п. 137.4 ст. 137 Кодексу особливостей.

У разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році, зокрема встановлюється річний податковий (звітний) період (пп. «а» п. 137.5 ст. 137 Кодексу).

Отже, для платника податку на прибуток підприємств, який зареєстрований протягом 2020 звітного (податкового) року (новостворений), встановлюється річний податковий (звітний) період з цього податку, що розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду. Тож декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, новоствореному платнику податку необхідно подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.