Новости

Судебная практика: совершение ошибки при перечислении согласованной суммы денежного обязательства в государственный бюджет в пределах установленного срока должно квалифицироваться как действие, хотя и ложное

11.12.2020 / 15:00

У справі, що розглядається, суди встановили, що ФОП своєчасно здійснено перерахування ЄСВ на рахунок в УДКС у Дніпропетровській області, призначений для оплати єдиного соціального внеску на заробітну плату найманих працівників, замість рахунку для єдиного внеску фізичних осіб — підприємців.

На думку Суду, допущена позивачем помилка не свідчить про несплату необхідної суми єдиного соціального внеску у визначений законодавством строк та не спричинила настання жодних негативних наслідків або збитків для відповідного бюджету та держави в цілому, оскільки страхові кошти надалі у будь-якому разі підлягали перерахуванню на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім’я ДПС України в Казначействі. До того ж згодом така помилка самостійно була виявлена платником самостійно, який вжив відповідні заходи щодо спрямування коштів за належністю.

Отже, допущення помилки під час перерахування платником суми грошового зобов’язання з ЄСВ у строк, установлений Законом № 2464, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова, а тому не може слугувати підставою для притягнення платника та його посадових осіб до відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ.

З огляду на вищенаведене колегія суддів погоджується з висновками судів про ненадання контролюючим органом належних та допустимих доказів на підтвердження порушення позивачем. Здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання до державного бюджету в межах встановленого строку має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Враховуючи викладене, правильними є висновки судів попередніх інстанцій про наявність підстав для визнання протиправним та скасування рішення, яким ФОП нараховано штрафні санкції.

/Постанова ВС від 06.10.2020 р. у справі № 804/14569/15/