Новости

Отчетность по ТЦО под План BEPS: Минфин разработал проекты ключевых изменений

09.12.2020 / 12:28

Експерти Deloitte

Протягом останніх тижнів на вебсайті Мінфіну було опубліковано три проєкти наказів щодо звітності з трансфертного ціноутворення (ТЦУ). Вони стосуються як поточної звітності, так і нових форм.

Йдеться про затвердження:

 • форми та Порядку заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (нова форма звітності, яку доведеться вперше подати вже до 1 жовтня 2021 року);
 • форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (нова форма звітності, перший звітний період — 2021 рік);
 • змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Проєкти зазначених наказів розроблено з метою вдосконалення структури звітності з ТЦУ відповідно до рекомендацій ОЕСР та змін, передбачених Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX, яким запроваджено трирівневу структуру звітності та інші важливі зміни з ТЦУ в Україні.

Нижче наведено короткі коментарі щодо кожного з проєктів наказів, котрі були оприлюднені лише для цілей обговорення та можуть зазнати змін до їх офіційного затвердження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ГРУПІ КОМПАНІЙ

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК) подається кожним платником податків, який здійснював контрольовані операції протягом звітного періоду до 1 жовтня року, що настає за звітним. За ПКУ вказаний вид звітності вперше необхідно подати до 01.10.2021 р. за 2020 звітний період. 

Ціль повідомлення — надати можливість податковим органам в Україні встановити, чи досягає МГК критеріїв для підготовки Звіту у розрізі країн та майстер-файлу, а також чи повинен буде український платник податків подавати вказану звітність.

Проєкт повідомлення передбачає включення інформації щодо:

 • y періоду закінчення фінансового року МГК;
 • y сукупного консолідованого доходу та відомостей про материнську компанію МГК;
 • y учасника МГК, уповноваженого материнською компанією на подання Звіту у розрізі країн (тобто інформацію про компанію, що подаватиме такий Звіт).  

ЗВІТ У РОЗРІЗІ КРАЇН МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ КОМПАНІЙ

Звіт у розрізі країн МГК — форма звітності, що подається міжнародними групами, консолідований дохід яких перевищує встановлений поріг у 750 млн євро за рік, що передує звітному. Згідно з ПКУ вказаний вид звітності вперше необхідно подати до 31.12.2022 р. за звітний період 2021 року. 

Проєкт Звіту у розрізі країн, розроблений Мінфіном, відповідає уніфікованим стандартам ОЕСР та передбачає включення інформації щодо:

 • y кожної держави (території), в якій здійснює діяльність МГК;
 • y переліку учасників МГК у відповідній державі;
 • y розподілу доходів, сплачених податків, активів, співробітників у розрізі країн.

Таким чином, Звіт у розрізі країн міститиме об’ємну інформацію про діяльність МГК, яку податкові органи зможуть аналізувати для цілей подальшого виявлення ризиків з ТЦУ.

Нагадаємо, що український платник податків має подавати Звіт у розрізі країн, якщо консолідований дохід МГК, до якої він входить, перевищує поріг у 750 млн євро за рік, що передує звітному, та за наявності однієї з таких обставин:

 • y платник податків є материнською компанією МГК;
 • y материнська компанія МГК уповноважила платника податків на подання цього Звіту;
 • y від материнської компанії МГК подання Звіту не вимагається, а жоден учасник МГК в іноземній юрисдикції також не був уповноважений його подавати;
 • y материнська компанія або учасник МГК, який уповноважений на подання цього Звіту, зареєстрований у юрисдикції, з якою в України не набрав чинності порядок обміну звітами або наявні факти його систематичного невиконання.

ОНОВЛЕННЯ ФОРМИ ТА ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ

Загалом форма Звіту не зазнає суттєвих змін порівняно з поточною версією. Нижче наведемо стислий огляд найбільш важливих нововведень:

 • y додано коди пов’язаності (зокрема, у зв’язку із запровадженням нової категорії пов’язаних осіб «утворення без статусу юридичної особи»);
 • y уточнено код типу операції та код застосування методів ТЦУ для контрольованих операцій із сировинними товарами;
 • y розширено основний додаток до Звіту двома новими графами, в яких необхідно зазначати код типу і назву використаних джерел інформації для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».