Новости

Нерезиденты будут пронумерованы: налоговые номера для отдельных нерезидентов в Украине стали обязательны

09.12.2020 / 14:42

Марина БРУЗЕЛЬ, 
практикуючий консультант з міжнародного податкового планування господарської діяльності (Brama Group S.A.)

Кабмін 04.11.2020 р. постановою № 1054 затвердив Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків. Він діє з 07.11.2020 р.

Уцьому документі встановлено порядок повідомлення податковою службою юридичних осіб — нерезидентів (далі — нерезиденти) про взяття їх на облік як платників податків. Безпосередньо сама вимога щодо реєстрації нерезидентів виникла при ухваленні та набранні чинності Законом № 466, яким були внесені зміни до ПКУ.

Розглянемо ключові моменти реєстрації нерезидентів у податковій службі. 

Ставати на облік зобов’язані такі нерезиденти:

  • y які провадять діяльність на території України через відокремлений підрозділ або постійне представництво;
  • y які купують нерухомість або володіють іншими майновими правами на нерухоме майно в Україні;
  • y які відкривають банківські рахунки в Україні. 

При здійсненні однієї з вищезазначених дій нерезидент зобов’язаний подати заяву до контролюючих органів (п. 64.5 ст. 64 ПКУ). 

Заяву необхідно подати не пізніше установленого терміну:

  • y при реєстрації представництва — протягом 10 календарних днів;
  • y при купівлі об’єктів нерухомості або отриманні інших майнових прав на них — до оформлення такої угоди;
  • y при відкритті банківського рахунку в Україні — до відкриття рахунку.

Необхідні документи для реєстрації у податковій службі: 

1) заява (оригінал); 

2) копії таких документів:

  • витяг про реєстрацію іноземної компанії з реєстру відповідної юрисдикції;
  • якщо у вищезазначеному витязі не фігурує реєстраційний номер компанії, то необхідно подати додатковий документ, який свідчить про реєстрацію компанії, із зазначенням її реєстраційного номера;
  • документ, що підтверджує повноваження представника нерезидента;
  • документ про реєстрацію представництва або підрозділу нерезидента в Україні. 

Копії документів за п. 2 необхідно подати разом з оригіналами, а також з їх перекладом на українську мову, завіреним у нотаріуса. Документи, видані іншими юрисдикціями, повинні бути легалізовані. 

Нерезидент не заявляє про себе у податкову службу

Якщо нерезидент провадить бізнес-діяльність в Україні через відокремлений підрозділ або постійне представництво і не повідомив про себе у податкову службу, то цей факт може бути виявлений контролюючими органами і в такому випадку буде здійснено перевірку діяльності такої компанії.

У результаті такої перевірки співробітник податкової служби оформляє і направляє нерезиденту Акт перевірки. Цей Акт може бути підставою для контролюючої особи в ухваленні рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без його заяви. Інформація про взяття на облік публікується податковою службою на своєму офіційному сайті не пізніше наступного дня без прийняття будь-яких заперечень до акта з боку нерезидента.

Після публікації протягом наступного дня нерезидент отримує довідку про взяття його на облік у податковій службі. Процедура з надання такої довідки і спосіб установлені цим Порядком.

Щоб уникнути накладення штрафних санкцій (100 000 грн) і адмінарешту на активи (пп. 94.2.9 ст. 94 ПКУ) нерезидентам рекомендується не допускати проведення перевірки та взяття на облік на підставі акта, а самостійно й завчасно повідомляти про себе податковим контролюючим органам. І почати діяти ліпше вже зараз. Терміни на адаптацію максимально стислі, часу на бездіяльність не залишилося. Швидке реагування приведе вас до правильних наслідків.

Звертаємо також увагу, що отримання нерезидентом податкового номера в Україні накладає на таку ЮО зобов’язання подавати звітність в Україні і сплачувати податки, якщо такі з'являються за результатами звітності. Навіть якщо компанія-нерезидент не провадить активну діяльність в Україні і не отримує прибуток, при отриманні податкового номера України вона зобов’язана подавати звіти. За несвоєчасне подання звітів нараховуватимуться штрафи.  

Висновок

Якщо компанія-нерезидент не виконає дії з отримання податкового номера, ДПС присвоїть його самостійно.