Новости

Обнаружили ошибки в форме № 1 ДФ — подайте уточняющий налоговый расчет

15.12.2020 / 16:40

Як повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання, подається уточнюючий податковий розрахунок форми № 1ДФ. Такий розрахунок може подаватись як за звітний період так і за попередні періоди. При поданні уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» проставляється відмітка.

Нагадаємо, що відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), Порядок  його заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4.

Уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містить інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.  Зокрема, для виключення помилкового рядка в податковому розрахунку  необхідно  повторити всі графи такого рядка  і у графі 9 вказати «1» - на виключення рядка. Для  введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити правильну інформацію  у всі графи розрахунку і у графі 9 указати «0» - на введення рядка.      

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають податкові агенти в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання кваліфікованого електронного підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;

- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;

- на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.