Новости

Анализ рисков контролируемых операций — составляющая функционального анализа в трансфертном ценообразовании

16.12.2020 / 09:46

Вячеслав КРУГЛЯК, заступник начальника Управління — начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України,
та Євген КУРІЛОВ, головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України

У класичному розумінні функціональний аналіз — це комплекс заходів, спрямований на досягнення обґрунтованого розуміння місця кожного з контрагентів при здійсненні КО для подальшого використання інструментарію аналізу дотримання принципу «витягнутої руки». Норми ст. 39 ПКУ тісно пов’язують функціональний аналіз із визначенням зіставності (пп. 39.2.2.4) та обранням сторони, що досліджується, та відповідно вибором найбільш обґрунтованого методу ТЦУ (пп. 39.3.2.7).

Для контролюючих органів функціональний аналіз — завжди інструмент виявлення ризиків ТЦУ. І в рамках необхідності превалювання сутності наl формою та встановлення наявності ділової мети результати функціонального аналізу набувають визначального значення.

Саме тому в цій статті пропонується розглянути найскладнішу частину функціонального аналізу у трансфертному ціноутворенні — аналіз ризиків КО, а саме: місце та роль такого аналізу у функціональному аналізі; поняття «ризик-менеджмент» («управління ризиком») у контексті функціонального аналізу у ТЦУ; структуру процесу аналізу ризику(ів) контрольованої операції у функціональному аналізі.

Місце та роль аналізу ризиків КО у функціональному аналізі ТЦУ

З метою уникнення зайвої плутанини вважаємо за доцільне звернути увагу, що використання понять «ризики ТЦУ» та відповідно «ризик-менеджмент ТЦУ» або «управління ризиками ТЦУ» стосуються не тільки аналізу ризиків КО в контексті здійснення функціонального аналізу у ТЦУ.

Для належного опису КО та визначення зіставності (здійснення порівняльного аналізу) між контрольованими та неконтрольованими операціями або суб’єктами господарювання необхідним є здійснення функціонального аналізу, який має на меті визначення та аналіз економічно істотних (суттєвих) складових діяльності, здійснювані функції, активи, що використовуються чи вносяться, та ризики, які приймають на себе сторони операцій. Функціональний аналіз фокусується на тому, що фактично роблять сторони, а також на наявних у них можливостях, які включатимуть прийняття рішень, у тому числі рішень, що стосуються ризиків, та є частиною аналізу зіставності.

Довідково 
Підпунктом 39.2.2.2 ст. 39 ПКУ встановлено, що під час визначення зіставності операцій (тобто здійснення зіставного аналізу) елементами контрольованої та зіставних операцій, які аналізуються, є «функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигід, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі — функціональний аналіз)».

Загалом низка положень ст. 39 ПКУ (в оновленій редакції Закону № 466) вказують на те, що визначення та подальший аналіз ризиків операцій у функціональному аналізі та зіставному аналізі в цілому є важливими та впливають, зокрема, на:

  • визначення господарських операцій для цілей ТЦУ (пп. 39.2.1.4);
  • визначення КО в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом (пп. 39.2.1.5);
  • визначення результатів функціонального аналізу та зіставного аналізу в цілому (пп. 39.2.2.2);
  • вибір показника рентабельності та відповідно методу встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» (пп. 39.3.2.4);
  • вибір сторони, що досліджується (пп. 39.3.2.7);
  • розподілення прибутку при використанні методу розподілу прибутку (підпункти 39.3.7.4 та 39.3.7.8).

Результати здійсненого аналізу ризиків операцій у функціональному аналізі та зіставному аналізі в цілому мають бути належним чином відображені у документації з ТЦУ (локальному файлі) та у глобальній документації з ТЦ У (майстер-файлі), які подаються на запит контролюючого органу (пп. 39.4.6 для локального файлу та пп. 39.4.7 ст. 39 ПКУ для майстер-файлу — останній з двох вказаних підпунктів набирає чинності з 01.01.2021 р.).

Важливість для платника та його зацікавленість у проведенні функціонального аналізу під кутом виявлення ризиків ТЦУ підтверджується необхідністю врахування наявності невідповідності умов проведених у звітному періоді КО принципу «витягнутої руки» для майбутніх звітних періодів. І в цьому сенсі аналіз ризиків проведених (майбутніх) господарських операцій як складової функціонального аналізу є вкрай важливим.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания