Новости

Расходы ФЛП-«общесистемщиков»: ГНС об изменениях

17.12.2020 / 16:20

Головне управління ДПС у Сумській  області повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» передбачені  зміни в переліку витрат для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування. 

Так, згідно з пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів включаються суми податків, зборів, пов'язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи — підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи — підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов'язаних з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця

Поряд з цим, відповідно до пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

  • витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
  • витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

  • проведення поточного ремонту;
  • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби:

  • земельні ділянки;
  • об'єкти житлової нерухомості;
  • легкові автомобілі.