Новости

ИПК: еженедельный обзор консультаций ДПС

18.12.2020 / 10:18

Огляд підготувала Вікторія ГНАТЕНКО, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

ПДВ

Передання ТМЦ на відповідальне зберігання

Підприємство планує передавати ТМЦ (пальне та сільськогосподарську продукцію), які придбані для подальшого використання у межах господарської діяльності, на відповідальне зберігання зберігачам. Договорами відповідального зберігання передбачатиметься, що передані товарно-матеріальні цінності у власність зберігачів не переходять і повертаються поклажодавцю на першу вимогу протягом терміну дії цього договору. Які ПДВ-наслідки такої операції?

ДПС України пояснила, що якщо придбані підприємством (поклажодавцем) ТМЦ призначені для використання в оподатковуваних операціях та у межах його господарської діяльності, то підстави для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 відсутні.

Втім у разі якщо після закінчення терміну такого зберігання, що визначений у договорі, зберігач не повертає товарно-матеріальні цінності поклажодавцю, то такі товарно-матеріальні цінності вважаються поставленими, операції з їх постачання підлягають оподаткуванню ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

Операції з надання послуг зі зберігання товарно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання, для зберігачів є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку. На суму отриманої винагороди за надані послуги зберігач нараховує податкові зобов’язання з ПДВ за «першою подією», складає та реєструє в ЄРПН податкову накладну.

/ІПК від 27.10.2020 р. № 4439/ІПК/99-00-05-06-02-06/

Оскарження рішення про відмову в реєстрації РК

Товариство повідомило, що ним складено та подано для реєстрації в ЄРПН розрахунок коригування кількісних і вартісних показників по операції з повернення постачальнику бракованої продукції. Проте контролюючим органом було прийнято рішення про відмову в реєстрації в ЄРПН такого РК. Товариство запитує, чому так?

ДПС України пояснила, що рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені ст. 56 ПКУ. З урахуванням строків давності це можна зробити у будь-який момент після отримання такого рішення.

/ІПК від 27.10.2020 р. № 4441/ІПК/99-00-05-06-02-06/

Придбання послуг у нерезидента із розробки програмного забезпечення

Підприємство уклало договір з нерезидентом на придбання послуг із розробки програмного забезпечення прикладного та розважального характеру, авторські майнові права яких належатимуть підприємству як замовнику. При цьому нерезидент також надаватиме послуги із підтримки такого програмного забезпечення. Як оподатковуються такі операції?

ДПС України роз’яснила так. Якщо виконавець (нерезидент) послуг із розробки програмної продукції (компонентів) не набуває права власності на таку програмну продукцію у процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (компоненти) набуде замовник (резидент), то для цілей оподаткування ПДВ операція виконавця (нерезидента) з постачання послуг із розробки програмної продукції (компонентів) замовнику (резиденту) є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою, оскільки місце постачання таких послуг відповідно до ст. 186 визначено на митній території України. За такою операцією замовник (резидент) як отримувач зазначених послуг від виконавця (нерезидента) зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти ПН і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. При цьому така ПН, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для замовника (резидента) на включення зазначених у ній сум ПДВ до складу податкового кредиту у тому самому звітному (податковому) періоді, в якому визначені податкові зобов’язання.

Втім якщо виконавець (нерезидент) послуг із розробки програмної продукції (компонентів) набуває права власності на таку програмну продукцію (компоненти) у процесі її створення та надалі відбувається перехід права власності (майнових прав) на розроблену програмну продукцію (компоненти) від виконавця (нерезидента) до замовника (резидента), то для цілей оподаткування ПДВ така операція розглядається як операція з постачання програмної продукції, яка не оподатковується ПДВ. За такою операцією податкові зобов’язання з ПДВ не визначаються та ПН не складається.

Щодо постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції, то якщо послуги із технічної підтримки програмної продукції не є складовою частиною операції з постачання програмної продукції та їх вартість не включається до складу вартості програмної продукції, а оплачується окремо, то операція виконавця (нерезидента) з постачання таких послуг замовнику (резиденту) оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 %, оскільки місце постачання таких послуг відповідно до ст. 186 ПКУ визначено на митній території України.

/ІПК від 27.10.2020 р. № 4443/ІПК/99-00-05-06-02-06/

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания