Новости

Судебная практика: допущенные налоговым органом процедурные нарушения не могут быть самостоятельным основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности за совершенные им налоговые правонарушения

23.12.2020 / 09:20

Верховний Суд переконаний,  що податкове повідомлення-рішення, яким платнику податків визначається грошове зобов’язання, може бути прийнято контролюючим органом не раніше, ніж через 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику податків акта перевірки, та не пізніше 1095 днів. Обмеження щодо мінімального десятиденного строку має забезпечити право платника податків на подання заперечень на акт перевірки, а максимальний строк відповідає встановленому законом строку давності.

Допущені територіальним органом доходів і зборів процедурні порушення, у тому числі й ті, що пов’язані, зокрема, з оформленням результатів контролюючого заходу, недотриманням строку прийняття податкових повідомлень-рішень тощо, не можуть слугувати самостійною підставою для звільнення платника податків від відповідальності за вчинені ним податкові правопорушення та можуть бути прийняті судом до уваги за умови підтвердження належними та допустимими доказами добросовісного виконання таким платником власного податкового обов’язку.

Отже, враховуючи, що встановлені під час проведення контролюючим органом порушення строків сплати узгодженої суми грошового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування природного газу знайшли своє підтвердження під час розгляду цієї справи, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

/постанова ВС від 20.10.2020 р. у справі № 816/4605/15/