Новости

Отсрочка суммы налогового долга самозанятых лиц: в каком размере и в каком порядке?

23.12.2020 / 13:00

В якому розмірі та в якому порядку здійснюється відстрочення суми податкового боргу, що обліковувалася за платниками податків — ФО, у тому числі самозайнятими особами, станом на 01.12.2020 р.?

Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-IX, який набрав чинності з 10.12.2020 р., установлено, що податковий борг платників податків — фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6 800 грн, може бути врегульований у такому порядку.

Сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/відстроченням), що обліковувалася за такими платниками податків станом на 01.12.2020 р. і залишилась непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена до 29.12.2021 р. Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків — фізичної особи за його заявою. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше зазначеного строку штрафні санкції і пеня, передбачені ПКУ, на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу, а також у разі її погашення після 29.12.2021 р. штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку.

При наданні відстрочення норми ст. 100 «Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків» ПКУ не застосовуються.

Більш докладно про це тут.