Новости

Ганна ЧУБ: «В умовах непростої ситуації, яка склалася у період поширення COVID-19, держава не стала осторонь, а підтримує своїх громадян та бізнес-спільноту»

24.12.2020 / 11:00

Нещодавно начальник ГУ ДПС у Дніпропетровській області Ганна ЧУБ провела Інтернет-конференцію на тему «Одноразова компенсація – державна допомога суб’єктам господарювання».


фотоГанна Чуб акцентувала увагу на тому, що легальна підприємницька діяльність позитивно впливає на розвиток всієї країни, забезпечує регулярні надходження як до місцевих бюджетів так і до державного бюджету, надає можливість громадянам отримувати роботу в Україні.

Податкова служба націлена на партнерські відносини з бізнесом, який працює у прозорому полі, залучає інвестиції, запроваджує нові робочі місця і сумлінно сплачує податки.

В умовах непростої ситуації, яка склалася у період поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, держава не стала осторонь, а підтримує своїх громадян та бізнес-спільноту.

Під час проведення інтернет-конференції розглядались питання, зокрема пов’язані з отриманням одноразової компенсації суб’єктам господарювання. Відповіді на найпоширеніші з них пропонуємо вашій увазі.

На які витрати спрямовується одноразова компенсація суб’єктам господарювання?

Статтею 1 Закону № 1071 визначено, що одноразова компенсація суб’єктам господарювання – це одноразова виплата держави юридичним особам з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Як розраховується розмір одноразової компенсації, що надається суб’єктам господарювання?

Сума одноразової компенсації суб’єкту господарювання розраховується як середнє значення сплачених ним сум єдиного внеску за десять місяців, що передували набранню чинності Законом № 1071. Розрахунок суми одноразової компенсації здійснюється шляхом ділення суми єдиного внеску, сплаченої за десять місяців, що передували набранню чинності Законом № 1071, на десять.

Розмір суми одноразової компенсації суб’єктам господарювання розраховується територіальним органом ДПС за основним місцем обліку платника єдиного внеску відповідно до наданих повноважень.

Хто має право на отримання одноразової компенсації?

Право на отримання одноразової компенсації мають юридичні особи у разі, якщо на 31 жовтня 2020 року їх основний вид економічної діяльності відносився до переліку основних видів економічної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У підприємства є податковий борг зі сплати єдиного внеску, чи зможе такий суб’єкт господарювання отримати одноразову компенсацію?

Ні, не може, так як нормами ст. 4 Закону № 1071 встановлено, що одноразова компенсація суб’єктам господарювання не надається, якщо у такого суб’єкта на дату набрання чинності Законом № 1071 є заборгованість зі сплати єдиного внеску.

Чи надається одноразова компенсація юридичній особі, яка припинила свою діяльність 15.12.2020 р.?

Нормами Закону № 1071 встановлено, що одноразова компенсація суб’єктам господарювання надається юридичним особам, підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності Законом № 1071, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не припинена.

Як можна отримати одноразову компенсацію?

Для отримання одноразової компенсації суб’єкт господарювання має подати в електронному вигляді заяву до податкового органу за місцем обліку його як платника єдиного внеску.

Така заява подається за формою та у Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302». Можливість подання заяви (форма J1392101) передбачена засобами ІТС «Електронний кабінет».

Заява для отримання компенсації суб’єктами господарювання подається до 21 грудня 2020 року.

Датою подання заяви є дата, зафіксована в першій квитанції, яка формується в автоматичному режимі в електронній формі та надсилається суб’єкту господарювання протягом операційного дня з підтвердженням отримання такої заяви.

Якщо подана заява не відповідає вимогам частини другої ст.  18 Закону «Про  електронні довірчі послуги» та/або затвердженій формі, у якої відсутні або недостовірно заповнені обов’язкові реквізити, тоді у першій квитанції повідомляється про її неприйняття із зазначенням причин та пропонується суб’єкту господарювання подати нову заяву.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. У разі коли останній день строку розгляду заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на підставі поданих заяв формує Реєстр набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання (далі — Реєстр).

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається друга квитанція про внесення даних заяви до Реєстру, яка формується в автоматичному режимі в електронній формі та є підтвердженням внесення даних заяви до Реєстру. Квитанція надсилається на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також розміщується в Електронному кабінеті.

Для виплати компенсації Мінекономіки відкриває в Держказначействі небюджетний рахунок за рахунком 38 «Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків» та доводить до відома ДПС інформацію про його реквізити.

ДПС забезпечує передавання інформації з Реєстру до Казначейства в хронологічному порядку отримання заяв.

На підставі отриманої від ДПС інформації з Реєстру Казначейство перераховує з небюджетного рахунка Мінекономіки кошти компенсації суб’єктам господарювання.

Ганна Чуб зазначила, що незважаючи на усі труднощі, з якими стикається сьогодні бізнес, він продовжуєте плідно працювати і наповнювати бюджет. Отже прийняття зазначених вище важливих законів має на своїй меті підтримати легальний бізнес під час пандемії і соціально захистити сумлінних платників податків, які забезпечують підґрунтя для розбудови нашої розвинутої та економічно сильної країни.

Очільниця ГУ ДПС у Дніпропетровській області висловила сумлінним платникам слова вдячності за своєчасно і у повній мірі сплачені податки та побажала всім здоров’я, успіхів і процвітання.