Новости

Упрощенная система налогообложения: ГНС об изменениях-2020 для юридических лиц — плательщиков единого налога третьей группы

28.12.2020 / 12:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують: законами України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) та від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» внесено зміни, зокрема, до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Так, відповідно до підпункту 3 пункту 291.4 ПКУ з 02.04.2020 р. збільшено граничний обсяг доходу для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи з 5 до 7 млн грн.

У зв’язку з цим, такі платники, які за результатами господарської діяльності у І кварталі 2020 року не перевищили граничний обсяг доходу у розмірі 5 млн грн, мали право перебувати на спрощеній системі оподаткування. З 02.04.2020 р. вони дотримуються нового річного граничного обсягу доходу у розмірі 7 млн грн, який визначається за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно).

У відомстві нагадують, що заява для відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з перевищенням граничної суми доходу подається до контролюючого органу не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Також, починаючи з 23.05.2020 р. Законом № 466 визначено розмір податкового боргу, наявність якого у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів зобов’язує його самостійно відмовитись від спрощеної системи оподаткування або дає право контролюючому органу прийняти рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку.

Відтепер встановлено, що така сума податкового боргу для платників податку повинна перевищувати шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

Тобто, якщо податковий борг в сумі понад 1020 грн, який обліковується у юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи на кожне перше число протягом 6-ти місяців двох послідовних кварталів, то такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів в останній день другого із двох послідовних кварталів (останній день шостого місяця).

Крім того, Законом № 466 визначено терміни для подання платниками податку заяв:

  • у разі зміни ставки з 5 на 3 % – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу (раніше – за 15 календарних днів);
  • у разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності – не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (раніше — разом з податковою декларацією платника податку).