Новости

Учет крупнейших налогоплательщиков: необходимо ли переводиться в другой контролирующий орган в случае изменения в течение года местонахождения, связанного с изменением административно-территориальной единицы?

29.12.2020 / 11:00

Чи необхідно платнику податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, переводитись до іншого контролюючого органу у разі зміни протягом звітного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративно-територіальної одиниці?

У разі зміни місцезнаходження великого платника податків (далі — ВПП), пов’язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці:  

  • до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року) не змінюється основне місце обліку такого платника і платник перебуває на обліку в контролю­ючому органі, що здійснює супроводження ВПП; 
  • якщо до початку нового бюджетного періоду стосовно платника податків прийнято рішення про припинення, основне місце обліку платника не змінюється, процедури переведення припиняються та платник продовжує перебувати на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП; 
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі включення до Реєстру ВПП на такий період платник може самостійно прийняти рішення щодо зміни свого основного місця обліку та перевестись на облік до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП; 
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі невключення до Реєстру ВПП на такий період змінюється основне місце обліку та платник переводиться на обслуговування до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або на підставі рішення ДПС про зміну основного місця обліку платника.

Більш докладно про це тут.