Новости

Судебная практика: наличие недоимки по ЕСВ на время уплаты текущих платежей свидетельствует о правомерности зачисления перечисленных средств в счет погашения задолженности по единому взносу в порядке календарной очередности ее возникновения

04.01.2021 / 09:00

Верховний Суд дотримується позиції, що у разі якщо платник має несплачену суму недоїмки, штрафів та пені, сплачені ним суми ЄСВ зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку календарної черговості їх виникнення.

Погашення сум штрафних санкцій та пені у порядку їх календарної черговості з коштів, що надійшли від платника, є законодавчо визначеним обов`язком відповідача як особи, на яку законодавством покладено повноваження здійснення контролю за дотриманням вимог Закону про ЄСВ.

У контексті встановлених обставин Верховний Суд вважає за необхідне зазначити, що наявність недоїмки за єдиним внеском та непогашених сум штрафних санкцій та пені на час перерахування позивачем сум поточних платежів свідчить про правомірність зарахування відповідачем перерахованих коштів у рахунок погашення заборгованості за єдиним внеском у порядку календарної черговості її виникнення без зміни напряму сплати єдиного соціального внеску, визначеного платником.

Доводи касаційної скарги про те, що дії податкового органу із зарахування поточних платежів зі сплати єдиного внеску в рахунок погашення заборгованості у порядку календарної черговості призводять до незарахування працівникам страхового стажу за відповідний період, колегія суддів вважає безпідставними. Адже саме на позивача як платника ЄСВ, який є роботодавцем, покладено обов`язок щодо належної сплати відповідного платежу, що надає в кінцевому результаті відповідній особі в необхідному обсязі можливість реалізувати право на соціальний захист.

/Постанова ВС від 21.10.2020 р. у справі № 1.380.2019.001383/