Новости

ЕСВ: Минфин изменил порядок представления страхователями отчета

31.12.2020 / 13:40

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 05.11.2020 р. № 670 затвердило зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Наказ).

Цим Наказом зокрема, уточнено порядок подання страхувальниками звіту з єдиного внеску.

Нормами Наказу визначено, що у разі припинення або зняття з обліку в податкових органах страхувальник зобов'язаний подати Звіт за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення, в якому:

- здійснено державну реєстрацію припинення страхувальника або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

- припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;

- платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

В інших випадках страхувальники, на яких не поширюється дія Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зобов'язані подати Звіт до дня подання заяви в податкові органи про зняття з обліку платника єдиного внеску, в якому подано заяву до податкових органів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Разом зі Звітом за останній звітний період страхувальники зобов'язані подати звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.

Наказ набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Нагадуємо, що Звіт до податкових органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в податкових органах в один із таких способів:

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;

- на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти;

- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту.