Новости

Налоговая система Эстонии: характеристика, КИК, избежание двойного налогообложения с Украиной, электронное резидентство, аудит

04.01.2021 / 10:06

Леонід АГЕЄВ та Валентин ФЕКЛІСТОВ, Crowe Larsen
Ніна МАТВІЄНКО та Конюль ГАСАНОВА, Crowe LF Ukraine

«Вісник» починає цикл статей, присвячених податковим системам країн, що мають з Україною тісні економічні зв'язки. І почнемо цей цикл з податкової системи Естонії.

Види податків

Податок на прибуток

В Естонії з 2000 року прибуток юридичних осіб не оподатковується податком на прибуток підприємств (корпоративний податок). Однак податкові зобов’язання виникають у разі:

 • виплати дивідендів;
 • зменшення капіталу компанії (в разі якщо він збільшився за рахунок фондової емісії);
 • розподілу майна, що залишається після ліквідації та припинення підприємства (в тій частині, яка перевищує внесок у капітал);
 • витрат і виплат, не пов’язаних з господарською діяльністю.

Ставка податку при здійсненні таких операцій становить 20/80 (20 %). Це дає змогу постійно реінвестувати кошти в бізнес і відкласти сплату податків на певний час.

До того ж, починаючи з 01.01.2019 р. поетапно застосовується ставка 14/86 для «регулярно виплачуваних дивідендів». Це означає, що сплатити можна 14 % податку, якщо компанія постійно розподіляє дивіденди, не відкладаючи сплату податків надовго.

При цьому знижена ставка може бути застосована до виплат, що не перевищують середнього розміру виплачених за попередні три роки дивідендів, до яких була застосована стандартна ставка 20/80. Цю пільгу можна застосовувати, не чекаючи на закінчення трьох років, вже сьогодні, але лише до 1/3 виплачених дивідендів у минулому році.

При застосуванні зниженої ставки 14 % дивіденди, виплачені фізичній особі, також оподатковуються в Естонії податком на дивіденди1. Його стандартна ставка становить 7 %, однак щодо фізичної особи — резидента України ставка становитиме 5 %. Цей податок справляється під час виплати дивідендів.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

ПДФО в Естонії становить 20 %. Неоподатковуваний мінімум для фізичних осіб дорівнює 500 євро (з 01.01.2018 р.).

Податок на репатріацію

Податок у джерела (податок на репатріацію) на вихідні дивіденди в Естонії відсутній у разі, якщо при виплаті дивідендів було застосовано стандартну ставку податку (20/80) або якщо дивіденди виплачуються юридичній особі (навіть із застосуванням зниженої ставки корпоративного податку). Як наслідок, при виплаті дивідендів фізичній особі із застосуванням ставки 20/80 податок на репатріацію становить 0 %, при ставці 14/86 — 7 % або ж за іншою ставкою, передбаченою Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, щодо резидентів України передбачено ставку 5 %. Процентні виплати також не оподатковуються податком на репатріацію у джерела, за винятком спеціальних випадків. Роялті, які виплачуються нерезидентам, оподатковуються податком, що справляється у джерела за ставкою 10 %, якщо інше не передбачено Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Ставка ПДВ в Естонії становить 20 % і пільгова — 9 %.

Інші податки

В Естонії також застосовуються:

 • соціальний податок: 33 % (20 % — соціальне страхування і 13 % — медичне страхування);
 • податок зі страхування від безробіття: 0,8 % з роботодавця + 1,6 % з працівника;
 • внесок до фонду накопичувальної пенсії — 2 %;
 • акцизи (тютюн, алкогольні напої, моторне паливо, моторні транспортні засоби, упаковки);
 • податок на азартні ігри;
 • земельний податок — 0,1 — 2,5 %;
 • податок на важкі транспортні засоби;
 • спеціальний податковий режим (tonnage tax) для судноплавних компаній-перевізників та звільнення від податків зарплат екіпажів (резидентів і нерезидентів).

КІК з точки зору Естонії

В Естонії правила КІК (контрольованих іноземних компаній) щодо фізичних осіб — резидентів застосовуються вже давно.

В основному вони поширюються на компанії з безподаткових юрисдикцій і зазвичай лише в разі, якщо ці компанії не здійснюють реальну господарську діяльність.

Починаючи з 01.01.2020 р. в результаті імплементації ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) ці правила стали застосовуватися і щодо юридичних осіб — резидентів.

Для естонської юридичної особи КІК визначається як будь-яке підприємство-нерезидент, в якому компанія — резидент Естонії самостійно або разом з пов’язаними сторонами володіє більш ніж 50 % права голосу чи капіталу або має право на отримання понад 50 % прибутку. Для того щоб дохід КІК оподатковувався в Естонії, необхідно дотримуватися таких умов (як нам відомо, всіх трьох водночас):

 • основна операція або низка операцій, які генерують прибуток для КІК, були «несправжніми» (так звані фіктивні угоди, але поняття фіктивності відрізняється від аналогічного поняття в українському законодавстві);
 • основною метою, яка лежить в основі операцій або низки операцій, є отримання податкової пільги;
 • КІК ефективно керується ключовими співробітниками акціонера контролюючої компанії, що дало змогу отримати прибуток.

Але компанія може бути виключена зі сфери застосування правил КІК, якщо водночас виконуються такі дві умови:

 • прибуток за даними бухгалтерського обліку попереднього фінансового року не перевищує 750 тис. євро.
 • інші доходи іноземної компанії, такі як прибуток від дочірніх компаній, філій і фінансових інвестицій, процентні доходи та інші фінансові доходи (неторгові доходи), не перевищують 75 тис. євро за той самий період.

Законодавство Естонії не містить визначень щодо мінімальної ставки податку, яка повинна бути сплачена контрольованою іноземною компанією в країні резидентства.

Продаж бізнесу в Україні

Дохід естонської компанії від продажу компаній в Україні (приріст капіталу) не оподатковується до моменту розподілу прибутку.

При цьому в разі розподілу естонською компанією прибутку, джерело якої — маржа від експорту, роялті, відсотки від української компанії і приріст капіталу, застосовуватиметься податок на розподілений прибуток (20/80 або знижена ставка 14/86, як описано вище).

MLI у відносинах Естонія — Україна

На сьогодні Україною прийнято й ратифіковано Багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі — Конвенція MLI). Конвенція MLI в разі прийняття її певних положень країнами, з якими Україна уклала Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (які збігаються з тими, що прийняла Україна), автоматично вносить зміни до відповідних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

До Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Естонією застосовуватиметься так званий Тест основної мети. Він дає змогу податковим органам оцінювати ділову мету конкретної операції і відмовляти в застосуванні Конвенції, якщо, на їхню думку, однією з головних цілей угоди/операції було отримання переваг від Конвенції (у вигляді звільнення від оподаткування або застосування зниженої ставки податку) (ст. 7 Конвенції MLI). На практиці це призведе до необхідності додаткового обґрунтування перед податковими органами спрямованості операцій на досягнення економічних, а не податкових цілей. Утім, ще до імплементації MLI в Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Естонією Естонія пред’являла вимоги цього Тесту до тих видів доходу, до яких і нині застосовується Тест основної мети.

Substance

Сабстенс (економічна присутність) — це сукупність заходів, спрямованих на те, щоб довести здійснення компанією реальної бізнес-діяльності на території країни.

До найбільш очевидних ознак належать:

 • наявність офісу та співробітників за місцем реєстрації компанії, «місцевого сайта», IP-адреси;
 • самостійність у прийнятті рішень і здійсненні господарської діяльності;
 • наявність майна, активів, необхідних для ведення діяльності;
 • прийняття і несення ризиків;
 • В Естонії вимоги до сабстенса не встановлені законодавчо і застосовуються тільки в контексті застосування Тесту основної мети.

Однак з огляду на тенденцію до посилення боротьби з «брудними грошима» естонські банки при встановленні і продовженні відносин часто на практиці стикаються з такими питаннями:

 • чи має компанія стійкі бізнес-зв’язки з резидентами Естонії, з якими здійснюватимуться розрахунки;
 • наявність бізнес-плану/опису комерційної діяльності/проєкту;
 • наявність електронного резидентства у власників/директорів;
 • чи є інвестиції в Естонії;
 • чи здійснюється діяльність компанії з території та/або на території Естонії;
 • офіс, співробітники тощо;
 • естонські домени, IP-адреси.

За відсутності належного рівня сабстенса шанси на відкриття рахунку дуже малі.

Крім того, важливо зазначити, що податкові органи Естонії можуть не зареєструвати підприємство як платника ПДВ, якщо підприємство не доведе, що діяльність фактично здійснюється в Естонії.

Посвідка на проживання

В Естонії розрізняють два види на проживання: тимчасове і постійне.

Посвідка на тимчасове проживання видається на термін від двох до п’яти років.

Після закінчення цього терміну можна продовжити тимчасову посвідку на проживання терміном до 10 років або після п’яти років клопотати про постійну. Серед обов’язкових умов для отримання постійної посвідки на проживання — наявність постійного доходу, знання естонської мови на початковому рівні (B1) і т. ін.

Посвідка на проживання для роботи у зареєстрованого в Естонії роботодавця:

 • для виконання функцій управління або нагляду зареєстрованої в Естонії приватноправової юридичної особи без дозволу Естонської каси по безробіттю, але виконуючи критерії заробітної плати;
 • для роботи співробітником на підставі трудового договору за згодою Естонської каси по безробіттю і виконавши критерій по заробітній платі (середня по країні);
 • для роботи як висококласний фахівець;
 • для роботи найманим (орендованим) працівником.

Посвідка на проживання для підприємницької діяльності:

 • інвестиція 65 000 євро у власний капітал зареєстрованого в Естонії підприємства;
 • бізнес-план, пов’язаний територіально з Естонією і місцевими клієнтами-партнерами;
 • обґрунтування  бізнес-плану з точки зору необхідності знаходження підприємця (територіально) в Естонії для його реалізації.

Безсумнівним плюсом посвідки на проживання в Естонії є порівняно низькі витрати на оформлення і досить гнучкі альтернативи економічній посвідці на проживання при виконанні вимог інтеграції (тимчасова посвідка на проживання для постійного проживання — необхідна наявність роботи й ознак інтеграції в Естонії).

Електронне резидентство

Естонія стала першою країною, яка пропонує електронне резидентство, — уряд видає цифрову ідентичність, що створює можливості управління бізнесом з будь-якої точки світу, без фізичної присутності в Естонії. Негромадяни Естонії, які проживають в інших країнах, зможуть користуватися тими самими державними послугами, що й естонські резиденти і громадяни. Це стає можливим завдяки покращеній дигітальній системі, де майже все можна зробити онлайн, наприклад зареєструвати і вести свій бізнес.

Електронний резидент може:

 • заснувати комерційне товариство онлайн, перебуваючи в будь-якій точці світу;
 • користуватися онлайн-банкінгом і електронними платежами;
 • бути власником своєї компанії без необхідності призначати місцевого директора;
 • керувати компанією дистанційно, підписувати документи дигітально, авторизуватися перед банком та іншими установами, криптувати документи і надсилати їх безпечним способом, декларувати податки онлайн;
 • керувати компанією, перебуваючи в дорозі, сфокусувавшись на вашій ідеї, на власній справі, а не на паперовій роботі.

Аудит

Аудит проводиться за наявності двох із трьох умов:

 • реалізація — понад 4 млн євро;
 • обсяг балансу — понад 2 млн євро;
 • понад 60 працівників.

Або однієї з трьох перерахованих умов:

 • реалізація або дохід — понад 1,2 млн євро;
 • обсяг балансу — понад 6 млн євро;
 • понад 180 працівників;

Оглядова перевірка (рев’ю) за наявності двох із трьох умов:

 • реалізація або дохід — понад 1,6 млн євро;
 • обсяг балансу — понад 0,8 млн євро;
 • понад 24 працівники.

Або однієї з перерахованих умов:

 • реалізація або дохід — понад 4,8 млн євро;
 • обсяг балансу — понад 2,4 млн євро;
 • понад 72 працівники.

1 При виплаті дивідендів юридичній особі податок на дивіденди не справляється (прим. авт.).