Новости

Торговля топливом: ГНС о формировании Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков уровня топлива в резервуаре

05.01.2021 / 11:30

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Реєстр), а також порядок передачі облікових даних (обсягу обігу та залишку пального) з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 із змінами і доповненнями.

При цьому п. 12 Порядку зазначено, що формат даних, структура Реєстру та форма електронних документів для наповнення Реєстру визначаються Міністерством фінансів України.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. № 944 із змінами та доповненнями затверджено формат даних та структура Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Формат), а також форми електронних документів для наповнення Реєстру:

Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі – Довідка 1);

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі – Довідка 2).

Надсилання довідок до Реєстру здійснюється наступним чином:

  • основна Довідка 1 надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово;
  • основна Довідка 2 формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та надсилається не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою;
  • коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом 3 календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації;
  • коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу (п. 5 розділу ІІ Формату).