Новости

ИНК: еженедельный обзор консультаций ГНС

15.01.2021 / 09:33

Огляд підготувала Вікторія ГНАТЕНКО, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

ПДВ

Винагорода за надання фінансових гарантій

Товариство бере участь у тендерах та інших комерційних проєктах, які забезпечуються гарантіями українських банків. Материнська компанія Товариства (резидент Швейцарії) сплачує вартість таких фінансових гарантій відповідним банківським установам. Товариство запитує, як такі операції оподатковуються ПДВ.

ДПС України пояснила, що порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зазначених послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання. У разі якщо компенсація товариством понесених материнською компанією витрат на забезпечення конкурсної пропозиції не відноситься до категорії послуг, визначених у пунктах 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ, то місцем постачання такої послуги є місце реєстрації її постачальника (у зазначеному випадку нерезидента, зареєстрованого у Швейцарії).

/ІПК від 07.12.2020 р. № 4989/ІПК/99-00-05-05-02-06/

Первинка в електронному вигляді

Платник податку здійснює оформлення документа, що засвідчує факт надання послуг, до дати їх оплати. При цьому оформлення такого документа здійснюється в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Платник запитує, за якою датою у такому разі виникають податкові зобов’язання та складається ПН.

ДПС України вкотре наголошує, що при здійсненні платником податку (постачальником) операції з постачання послуг, які оформлялись первинним документом, складеним в електронній формі, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та відповідно складання податкової накладної за такою операцією вважатиметься дата складання такого первинного документа, який містить відомості про господарську операцію, незалежно від дати накладання електронних підписів.

/ІПК від 07.12.2020 р. № 4990/ІПК/99-00-05-06-02-06/

Списання кредиторської заборгованості

Платник податку повідомив, що у нього обліковується кредиторська заборгованість за поставлену йому Кредитором 1 електроенергію для врегулювання небалансів, яка не була оплачена таким платником податку. Суми ПДВ за такою електроенергією не були включені до податкового кредиту платника податку (і платник податку, і Кредитор 1 застосовують касовий метод податкового обліку ПДВ). Платник запитує, за якою датою він має право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.

ДПС України пояснила так. Якщо платник податку, який застосовує касовий метод податкового обліку ПДВ, отримав від Кредитора 1 товар (електроенергію для врегулювання небалансів), але оплата за нього такому Кредитору 1 не здійснюватиметься, то заборгованість за такий отриманий товар перед Кредитором 1 підлягає списанню. При списанні такої заборгованості платник податку відносить суми ПДВ за податковою накладною, складеною Кредитором 1, до податкового кредиту, та одночасно повинен нарахувати на відповідну суму податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну зведену податкову накладну.

/ІПК від 07.12.2020 р. № 4999/ІПК/99-00-05-06-02-06/

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания